• Τηλ. 2310 76.69.67 | Κιν. 6978 025.846

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ:

Στο μεταβρεφικό τμήμα μας το παιδί θα μάθει να μοιράζεται, να παίζει με άλλα παιδιά, να χρησιμοποιεί το μυαλό και το σώμα του, να αφομοιώνει έννοιες

και τρόπους δράσης, να συμπεριφέρεται σωστά, να βοηθά, να δέχεται βοήθεια, να εκφράζεται και το βασικότερο, να συνυπάρχει με άλλα παιδιά. Επίσης, θα εμπλουτίσει τον συναισθηματικό του κόσμο, θα καλλιεργήσει τις ικανότητές του και θα μάθει να αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη, που είναι απαραίτητη για την εσωτερική του ανάπτυξη.
Μέσω της κατάκτησης της αυτονομίας θα προωθήσει τις ικανότητές του να προσανατολίζεται και να επιλέγει αυτόνομα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τη διάθεση να συνάψει εποικοδομητικές σχέσεις με κάθε τι καινούριο, να ανοιχτεί στην εξερεύνηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στον έμπρακτο σεβασμό των κοινωνικών αξιών, όπως η ελευθερία, ο αυτοσεβασμός, ο σεβασμός προς τους άλλους και το περιβάλλον.
Η ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού επιτυγχάνεται μέσα από το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από άρτια εκπαιδευμένες νηπιαγωγούς με εμπειρία στην προσχολική ηλικία. Το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποβλέπει ώστε η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού μας να είναι η προέκταση του ρόλου της οικογένειας και η κοινωνικοποίηση του παιδιού να γίνει ελεύθερα και αβίαστα.
Με τη μόνιμη και συνεχή συνεργασία νηπιαγωγών και γονέων και τη βοήθεια ψυχολόγου – συμβούλου, επιτυγχάνουμε την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων σε θέματα ανάπτυξης και συμπεριφοράς των παιδιών, καθώς και την πρόληψη, αλλά και αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων.
Όλο το ανθρώπινο δυναμικό και το υπεύθυνο περιβάλλον του Βρεφονηπιακού Σταθμού μας σας δίνει την εγγύηση για να μας εμπιστευτείτε το παιδί σας.

Οι δραστηριότητες στο μεταβρεφικό τμήμα καλλιεργούν:

• την Δημιουργικότητα (αισθητική αγωγή)
• τον Προφορικό λόγο
• την Αντίληψη
• την έννοια της ομάδας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

• Εποπτικά μέσα
• Διαθεματική δραστηριότητα
• Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
• Βιωματική Μάθηση-Παιγνιώδης Τρόπος Διδασκαλίας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:


• Θεατρική αγωγή
• Intoning

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

07:00-09:00 Προσέλευση νηπίων- Παιχνίδι στις γωνιές
09:00-09:45 Πρωινή παρεούλα- ομαδικές δραστηριότητες για την κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική ανάπτυξη καθώς και την ανάπτυξη της αυτονομίας του παιδιού
09:45-10:30 Προετοιμασία -Πρωινό
10:30-11:15 1η Δραστηριότητα
11:15-11:45 Διάλειμμα-παιχνίδι στην αυλή.
11:45-12:30 2η Δραστηριότητα ή Εξωτερικός συνεργάτης.
12:30-13:00 Παιχνίδι στις γωνιές.
12:30-13:00 Μεσημεριανό.
13:00-15:00 Προετοιμασία - Ύπνος προαιρετικά.
15:00-17:00 Ελεύθερη δραστηριότητα, ομαδικά παιχνίδια, παραμύθια, τραγουδάκια και αποχώρηση νηπίων.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Imagine

Νυμφαίου 87 με Α. Τρίτση, 56 224 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 76.69.67 | Κιν. 6978 025.846

ΩΡΑΡΙΟ 
7:00 - 17:00

  • Μηνιαία Παρακολούθηση Παιδιάτρου
  • Πρωινό
  • Σχολικό
  • Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
  • Σχολή Γονέων