• Τηλ. 2310 76.69.67 | Κιν. 6978 025.846

Οι εγγραφές ξεκινάν Φεβρουάριο και ολοκληρώνονται Μάιο. Για την εξυπηρέτηση σας κλείνονται προσωπικά ραντεβού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση εγγραφής και υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
2. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του δήμου όπου είναι γραμμένο το παιδί .
3. Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.
4. Ιατρική γνωμάτευση, όπου φαίνεται ότι το παιδί δεν έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα και μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες