• Τηλ. 2310 76.69.67 | Κιν. 6978 025.846

Ιππασία

Ιππασία σε συνεργασία με τον ΙΧΝΗΛΑΤΗ ΟΝΕΙΡΩΝ, ΚΤΗΜΑ ΔΕΔΑ.

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό θεραπευτικό παιχνίδι με το άλογο χρησιμοποιείται στα σχολεία της Αμερικής και της Ευρώπης τα τελευταία 30 χρόνια. Στην χώρα μας ήρθε εδώ και 5 χρόνια με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Εταιρίας Θεραπευτικής Ιππασίας και πιστοποίησε Έλληνες εκπαιδευτές που αυτή τη στιγμή δουλεύουν ανά την Ελλάδα. Είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση κατά την οποία χρησιμοποιείται το άλογο για να επιτευχθούν εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί στόχοι. Πέρα από την εκμάθηση ιππασίας ,για εμάς είναι σημαντική η αντιμετώπιση μιας νέας ατομικής πρόκλησης μέσω του αλόγου. Με την εκπαιδευτική ιππασία διαπιστώνουμε βελτίωση στους τομείς της αυτοπεποίθησης, της αντιμετώπισης διαφόρων φοβιών, στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς, στη συγκέντρωση προσοχής, στη συνεργασία και στην υπευθυνότητα. Μέσα από τον παιγνιώδη τρόπο το άτομο αρχικά βελτιώνει τις βασικές ψυχοκινητικές του δεξιότητες και αργότερα γνωστικές τεχνικές όπως είναι οι σωματικές και χειρωνακτικές δεξιότητες, η προσοχή, η αντίληψη, η διατήρηση, η διαφοροποίηση, η σύγκριση, η διάταξη και διάκριση μορφών, χρωμάτων, χώρων, ποσοτήτων και άλλων υλικών.Οι επιμέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα γίνονται μέσα στη φύση και θα δουλεύονται project όπως η αναδάσωση, η ανακύκλωση, η οικολογία και όλοι οι επιμέρους τομείς (γλώσσα, μαθηματικά , φυσική, μουσική, φυσική αγωγή κτλ).


Βρεφονηπιακός Σταθμός Imagine

Νυμφαίου 87 με Α. Τρίτση, 56 224 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 76.69.67 | Κιν. 6978 025.846

ΩΡΑΡΙΟ 
7:00 - 17:00

  • Μηνιαία Παρακολούθηση Παιδιάτρου
  • Πρωινό
  • Σχολικό
  • Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
  • Σχολή Γονέων